Godišnji kalendar kao i sedmični i dnevni ritam škole uređuju francusko Ministarstvo obrazovanja i AEFE. Raspored svake godine se usvaja na Vijeću škole. Isti je podijeljen na periode od 6 do 7 sedmica nastave isprekidanih dvonedjeljnim školskim raspustom.

Doček učenika se odvija od ponedjeljka do petka. Školska vrata se otvaraju u 7h30, a nastava se odvija po sledećoj satnici:

Skolski kalendar - organizacija

Ukoliko Vaše dijete ne može pohađati nastavu, molimo kontaktirajte administraciju ili napišite e-mail na: