Produženi boravak je otvoren svakim danom od 7h30 do 8h30 (do početka nastave) i posle časova do 17h30.

Produženi boravak je takođe otvoren tokom školskih raspusta (predviđeni školskim kalendarom), uz minimalan broj učesnika.

Za više informacija obratite se administraciji: