Predstavnici roditelja učenika u Vijeću Škole za školsku 2021-2022. godinu

Monsieur BAUMGERTENER Hermann

Monsieur JOTANOVIĆ Goran

Monsieur SAVIĆ Nebojša

 

Kontakt: rpe@cifs.edu.ba

Prvo Vijeće škole, školske 2021-2022. godine će se održati u srijedu 1. decembra 2021.

S toga, pozivamo vas da pošaljete vaša pitanja izabranim predstavnicima roditelja do nedjelje 28. novembra, na njihovu mail adresu.

Srdačan pozdrav