Press Week

Povodom ovogodišnje sedmice štampe, mladi reporteri iz 5e razreda pripremili su i objavili fiktivni intervju sa Francois Rabelais-pm, piscem, jednim od najznačajnijih predstavnika humanizma u Francuskoj.

Umberto, Sasha, Rej, Pablo, Giacomo, Desta, Demit,  Camilla i Alix su postavljali pitanja koja su aktualna danas a opet su u vezi sa djelom i neobičnom ličnošću Rabelais-a.

INTERVIEW

Pomračenje Sunca u Sarajevu

Veliki broj građanki i građana Sarajeva okupio se danas u Kranjčevićevoj ulici gdje je bilo organizirano kolektivno posmatranje pomračenja Sunca.

Među njima su bili i učenici našeg College-a.