Izlet u Vareš

Učenici iz razreda CE2 su bili na izletu u selu Zarudje kod Vareša.
Na programu je tog dana bilo: prezentacija o narodnoj nošnji koja je karakteristična za ovo područje, obilazak farme koka nosilja, farme krava “Zarudje” i upoznavanje učenika na praksi i za kraj jedno predavanje o ljekovitom bilju.