U CIFS-u učenicima je dostupna biblioteka (CCC-Centar kulture i znanja), jedan od glavnih alata za nastavu i mjesto rada i zabave. Više od 1000 knjiga dostupno je na francuskom, engleskom, BHS-u i drugim jezicima.

Biblioteka je otvorena za vrijeme radnog vremena škole.

Svi učenici starijih razreda osnovne i srednje škole mogu koristiti laptope koje im pozajmljuje  škola, a koji se koriste samo tokom nastave. Nastavnicima je na raspolaganju i nekoliko računara prema njihovim potrebama.