Šuma

Čitali smo Crvenkapicu i sada radimo na toj priči u svim predmetima. Slikamo šumu sa vertikalnim linijama i krugovima.

Forest