AEFE

Agencija za francusko obrazovanje u inostranstvu (AEFE) je vladina institucija pod nadzorom francuskog Ministarstva vanjskih poslova. Osnovana 1990. godine, odgovorna je za praćenje i upravljanje mrežom francuskih škola u inostranstvu.

AEFE je garant francuskog obrazovnog sistema u inostranstvu. Ona igra ključnu ulogu u širenju francuskog kulturnog i jezičkog utjecaja u cijelom svijetu i služi za povećanje aktivnosti francuskog akademskog obrazovanja.

Upravljanje, podrška, savjetovanje najveće svjetske mreže nacionalno akreditiranih škola koje djeluju izvan nacionalnih granica.

AEFE ima dvije kancelarije, u Parizu i Nantu, i koordinira odnose sa 494 akreditovane škole u mreži:

 • 74 škole kojima se upravlja direktno, koje su ogranci AEFE
 • 156 škola pod ugovorom sa AEFE i kojima upravljaju udruženja ili fondacije
 • 264 partnerske škole

Naše misije

 • Osigurati kontinuitet francuskog obrazovanja za djecu koja žive u inostranstvu sa svojim porodicama
 • Učestvovanje u obrazovnoj saradnji kroz razvoj posebnih odnosa sa kulturom, jezikom i obrazovnim sistemom u zemlji domaćina
 • Proširivanje uticaja francuskog jezika i kulture prihvatanjem stranih učenika
 • Pomaganje porodicama u plaćanju školarine uz nastojanje da se troškovi svedu na minimum
 • Dodjela stipendija učenicima francuske nacionalnosti koji pohađaju jednu od škola ove mreže

Naše akcije

 • Upravljanje ljudskim i finansijskim resursima koju daje vlada za francuske škole u inostranstvu
 • Zapošljavanje, dodjeljivanje i nagrađivanje kvalifikovanog nastavnog osoblja, osoblja za koordinaciju i inspekciju, te rukovodećeg osoblja
 • Ocjenjivanje nastavnika i nastavnih metoda, kao i nenastavnog osoblja
 • Upravljanje i organizacija obuka za nastavno osoblje
 • Dodjela grantova za upravljanje školama, investicije, opremu i nastavna sredstva
 • Pomoć francuskim studentima sa stipendijama
 • Davanje stipendija prema zaslugama najuspješnijim stranim studentima koji žele svoje visoko obrazovanje steći u Francuskoj

Najveća svjetska obrazovna mreža

 • 494 Schools
 • 135 Countries
 • 330,000 Students

Visoko kvalitetno okruženje

 • 6.500 kvalifikovanog osoblja iz francuskog Ministarstva obrazovanja u AEFE
 • 15.000 lokalno regrutovanih članova

Školska akreditacija – garancija kvalitete

Akreditacija francuskog Ministarstva obrazovanja potvrđuje da je nastava koju pruža škola u skladu sa zahtjevima, nastavnim planovima i programima, ciljevima nastave i organizacionim pravilima francuskog obrazovnog sistema. Svi učenici akreditovanih škola mogu nastaviti školovanje u drugoj francuskoj školi bez polaganja prijemnog ispita.

Škole su dužne periodično dokazivati ​​da ispunjavaju kriterije (norme) za akreditaciju (doček francuskih i stranih državljana, priprema za ispite iz francuskog jezika, zapošljavanje kvalifikovanog francuskog osoblja).

Finansijska pomoć za školarinu

Dostupne su stipendije na osnovu imovinskog cenzusa koje pomažu porodicama da finansiraju školarinu svoje djece. Francuski školarci sa 3 ili više godina upisani u Registar francuskih državljana koji žive u inostranstvu i pohađaju francusku školu imaju pravo na ovu finansijsku pomoć.