OBRAZOVNA PONUDA CIFS -a

Odobreno od strane francuskog Ministarstva obrazovanja i bosanskohercegovačkog Ministarstva obrazovanja za malu školu i osnovnu školu.

Francuska škola CIFS priprema učenike za nacionalnu diplomu Brevet i Baccalaureat, te garantuje ekvivalentnost sa drugim obrazovnim sistemima.

Francuska škola CIFS kroz svoj školski projekat nudi program izvrsnosti koji svojim učenicima omogućava da se suoče sa izazovima našeg globalizovanog svijeta. Time škola daje na važnosti kulturnom, naučnom, građanskom i jezičkom razvoju svakog učenika nudeći mu, od malih nogu, bogato obrazovanje otvoreno ka Francuskoj, Bosni i Hercegovini, Evropi i svijetu.

Otvoreni Dan 2024

Medjunarodna skola Sarajevo - Mala skola
Medjunarodne skole Sarajevo - Nizi razredi osnovne
Medjunarodna skola Sarajevo - Visi razredi osnovne
Medjunarodne skole Sarajevo - Srednja skola

AKTUELNOSTI U CIFS-U