Sinagoga

Učenici šestog razreda osnovne škole su u srijedu posjetili Sarajevsku sinagogu. Imali su priliku da čuju i nauče o tom historijskom objektu, historiji jevreja u Bosni i Hercegovini, kao i o Sarajevskoj Hagadi.