128. rođendan Zemaljskog muzeja u Sarajevu

U ponedjeljak 01.02.2016.godine obilježen je 128. rođendan Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Učenici IX razreda/ 3eme su taj dan bili u posjeti Muzeju u sklopu časova umjetnosti, BHS jezika i istorije. Učenici su bili u pratnji nastavnika umjetnosti i BHS jezika. Profesorica umjetnosti Lejla Bajramović je tom prilikom učenicima pokazala drvenu  maketu koju ona restaurira u…